• Sastoje se velikog bubnja sa namotanim crevom specijano izrađenim od polietilena kako bi izdržao visok pritisak, istezanje i habanje što ujedno obezbeđuje dugoročan radni vek
  • Na kraju creva nalaze se kolica sa odgovarajućim topom ili sa kišnom rampom
  • Prednost tifona je njegova mobilnost, to podrazumeva da se moze jednostavno premeštati sa jedne parcele na drugu
  • Sve više se koristi za navodnjavanje gototovo svih poljoprivrednjih kultura
  • Tifon radi s velikim pritiskom vode (od 6 do 8 bara) te troši znatne količine energije u toku eksploatacije
20170704_180736
2014-03-21-1028