cri man mikser


01 Dupla mehanička zaptivka 02 Planetarni prenosni mehanizam
03 Elektromotor, mehaničke komponente i elisa su dizajnirane tako da se dosegnu visoki stepeni efikasnosti u aksijalnom smeru pri maloj potrošnji energije 04 Dva toplotna senzora su pouzdana garancija od pregrevanja motora
05 Senzor vlažnosti instaliran u komori za ulje radi sprečavanja oštećenja u slučaju curenja (samo na zahtev kupca) 06 Elisa sa samočistećim profilom