Lagune mogu biti raznih oblika, dimenzija, vrste izrade a sve to zavisi od količine stajskog djubriva (tečne frakcije i čvrste frakcije), tehnologije obrade kao i tipa opreme koja se koristi pri manipulaciji. Različite izvedbe kao i materijali koji se koriste za izradu laguna imaju odredjene prednosti i nedostatke.

Betonske lagune

Metalne sa zaštitnom folijom

Metalne sa zaštitnim premazima

Zemljane sa zaštitnom folijom