plug ravnjac
Plug ravnjač
plug obrtac 2Plug obrtač

Plugovi se rade u izvedbama :

  1. ravnjač,
  2. obrtač.

Plugovi se rade sa visokim klirensom do 85 cm i razmakom plužnih tela do 105 cm.
Delovi koji su u direktnom kontaktu sa zemljištem su posebno termički obrađeni I na taj način se omogućava dug eksploatacioni vek.
Podešavanje širine radnog zahvata se postiže mehanički u 3 položaja ručnim (hidrauličnim) zakretanjem nosača plužnih tela
Plugovi se isporučuju sa standradnom opremom: metalni točak, deflektorima,. Opciono plugovi se mogu isporučiti sa: rešetkastom plužnom daskom, predplužnjacima I diskosnim crtalom