Folije se izradjuju od polietilena visoke gustine (PE-HD) ili od polietilena linearne niske gustine (PE-LLD).
Izradjuju se u dve osnovne širine I to 5,1 m I 8,0 m, a pri tom debljina moze da varira od 0,6 mm pa sve do 3,0 mm. Postoje tri vrste površina na raspolaganju a to su sledeće kombinacije: jedna strana glatka/druga strana glatka, jedna strana glatka/druga strana hrapava, jedna strana hrapava/druga strana hrapava.
Folija može da bude izradjena kao jednoslojna ili kao višeslojna (na zahtev kupca). Standarna boja folije je crna stim da može da bude bilo koje boje (na zahtev kupca).
Folija ima odličnu hemijsku otpornost, odlične mehanicke i hidraulične karakteristike, nepropusna je za gljivice i korenje a odlikuje se i gasnom nepropustljivošću (na primer Metan, Radon) što joj daje široki spektar primene. UV stabilizatori u foliji joj daju dugačak životni vek.
Za spajanje/lepljenje folije se koriste specijalne mašine (varilice) koje obezbedjuju odgovarajuću temperaturu i pritisak da bi se dobio čvrst i pouzdan var/lepljenje a da se pri tom ne promeni hemijska struktura same folije.
Oblasti primene folije su sledeće: za odlagališta čvrstog otpada, za oblaganja laguna sa otpadnim vodama (sa farmi ili industrije), za osiguravanje brana (zaštita od poplava), za oblaganje kanala za navodnjavanje ili transport otpadnih voda u industiji, za izradu tunela, puteva/saobraćajnica, železničke infrastrukture u gradjevinarstvu i zaštiti od erozije tla.
Da bi se folija zaštitila od mehaničkih uticaja podloge ispod nje se postavlja geo-tekstil. Geo-tekstil se proizvodi od polipropilenskih vlakana koja imaju odlične mehaničke i hemijske karakteristike.
Geo-tekstil se izradjuje u dve varijante tkani i netkani, u rolnama širine od 1,0 – 6,5m i težinama od 90 – 1200g/m2, osnovna boja je bela. Koji tip geo-tekstila ce se upotrebiti za odredjenu namenu zavisi od vrste i konfiguracije podloge kao i debljine folije koja će se koristiti u konkretnom slučaju.

sirovina za foliju

Izgled sirovine za izradu folije

sspajanje-folije

Nacin spajanja/lepljenja folije

Geotekstil rolna

Tkani geotekstil