Malčer

Mašine za usitnjavanje žetvenih ostataka. U zavisnosti od veličine noževa I robusnosti same konstrukcije mašina može da služi I za drobljenje granja I šiblja. Mogu biti od 1,5 do 12 m radne širine.