CENTAR PIVOT (CP) 20170613_160802_HDR (2)

RKD1-768x570
MULTI CENTAR PIVOT (MCP)MCP
 • Najčešće korišćena velika mašina.
 • Rotira oko glavnog stožera koji je ankerisan za betonsko postolje.
 • Rad na jednoj poziciji ili 2 (max. 3) pozicije (multi centar pivot).
 • Dužina pivota se kreće od 50 do 800m.
 • Dobija vodu pod pritiskom iz crpne stanice ili bunara.
 • Standardne visine mašine (klirens) su: 3.1m, 4m, 4.2m.
 • Pogodan za sve vrste povrtarskih i ratarskih kultura.
 • Pogodan za elektrifikaciju.
 • Tokom rada nije potrebno prisustvo čoveka.
 • Stepen pokrivenosti parcele kišenjem je oko 80%, zavisno od oblika.
 • Pogodan za potpunu automatizaciju rada zalivnog sistema.
 • Jedini nedostatak je što zbog kružne putanje nije u stanju da pokrije sve delove parcele koja je obično kvadratnog ili pravougaonog oblika.
 • Prskači se postavljaju na vrh mašine ili u visećem položaju, sa ili bez regulatora pritiska.
 • Norma kišenja od 5 do 50 l/m2. Podešava se “promenom brzine” kretanja mašine.
 • Ekonomičan u radu.

 

 

LINEAR (L) NAPAJAN VODOM IZ CEVOVODA

 LINEAR JEDNOSTRANI
glavna kolica sa dva tocka
 LINEAR JEDNOSTRANI
 • Prilično često korišćena velika mašina.
 • Kreće se translatorno duž cevovoda na koji se priključuje crevom.
 • Može biti jednostrani, obično je obrtni, ili dvostrani.
 • Dužina lineara se kreće od 50 do 1 000m.
 • Dobija vodu pod pritiskom iz crpne stanice ili bunara.
 • Standardne visine mašine (klirens) su: 3.1m, 4m, 4.2m.
 • Pogodan za sve vrste povrtarskih i ratarskih kultura.
 • Nije pogodan za elektrifikaciju, ali ga je moguće elektrificirati.
 • Tokom rada je potrebno povremeno prisustvo čoveka.
 • Stepen pokrivenosti parcele kišenjem je i do 98%, zavisno od oblika.
 • Moguća je delimična automatizaciju rada zalivnog sistema.
 • Nedostatak je što koristi dizel generator za proizvodnju el. energije za sopstveni pogon, kao i traktor za prevlačenje creva, u proseku jednom dnevno, do susednog hidranta.
 • Prskači se postavljaju na vrh mašine ili u visećem položaju, sa ili bez regulatora pritiska.
 • Norma kišenja od 5 do 50 l/m2. Podešava se “promenom brzine” kretanja mašine.
 • Hipodrom može raditi linearno i u centar pivot modu.
 • Ekonomičan u radu.

 

LINEAR JEDNOSTRANI
glvna kolica sa četiri tocka

 LINEAR JEDNOSTRANI
 

  LINEAR OBRTNI JEDNOSTRANI  LINEAR OBRTNI
Obrtni linear 3 slika Linear jednostrani obrtni prati sliku 3 sema2
 

 

LINEAR DVOSTRAN

 

 

LINEAR DVOSTRANI

Dvostrani-linear-slika5-272x225

 

dvostrani liniear
 

LINEAR HIPODROM DO 400m DUZINE

 LINEAR HIPODROM
 

sema hipodrom
 

LINEAR HIPODROM PREKO 400m DUZINE

Hipodrom sa teretom

 

LINEAR HIPODROM

sema hipodrom1

  

RENDŽER (R) – LINEAR NAPAJAN VODOM IZ KANALA
 Linear-napajan-iz-kanala1
 • Ređe korišćena velika mašina.
 • Kreće se translatorno duž kanala iz kojeg se snabdeva vodom.
 • Može biti jednostrani ili dvostrani.
 • Dužina rendžera se kreće od 300 do 1600m.
 • Vodu crpi iz kanala i diže je pod pritisak uz pomoć dizel-pumpnog agregata velike snage.
 • Standardne visine mašine (klirens) su: 3.1m, 4m, 4.2m.
 • Pogodan za sve vrste povrtarskih i ratarskih kultura.
 • Nije pogodan za elektrifikaciju, ali smo nekoliko rendžer mašina uspešno elektrificirali.
 • Tokom rada je potrebno povremeno prisustvo čoveka.
 • Stepen pokrivenosti parcele kišenjem je i do 98%, zavisno od oblika.
 • Moguće ga je delimično automatizovati, ili potpuno ukoliko je elektrificiran.
 • Nedostatak je velika potrošnja nafte jer koristi dizel motor velike snage koji pogoni pumpu za vodu i električni generator za proizvodnju el. energije za sopstveni pogon.
 • Prskači se postavljaju na vrh mašine ili u visećem položaju, sa ili bez regulatora pritiska.
 • Norma kišenja od 5 do 50 l/m2. Podešava se “promenom brzine” kretanja mašine.
 • Ekonomičan u radu.
 Linear-napajan-iz-kanala2
 rendzer5-napojni-kabel
 rendzer1-centralni-deo
 20170511_145354