taniraca manja

 

Taniraca nošena

Tanjiraca veca

 

Tanjiraca vučena

Tanjirače se proizvode u izvedbama od 20 do 48 radnih diskova.
Prečnik diska se kreće od 460 – 660 mm.
Koriste se predsetvenu pripremu (za pšenicu I druga strna žita).
Mogu da se primenjuju kod redukovane obrade zemljišta izbegao veći gubitak vlage.
Dodatna oprema: valjak.