• Pogodne za pumpanje vode u pokretnim ili polu pokretnim sistemima za navodnjavanje
  • Pouzdan i visok kvalitet
  • Centrifugalna pumpa sa horizontalnom osovinom
  • Kućište spiralne isporuke i jedna ili dva radna kola u seriji
  • Aksijalni ulaz za usisavanje
  • Pumpa se pričvršćuje na prikolicu sa dva točka spojena sa ručkom traktora
  • Pumpe pogodne za čistu, hemijski i mehanički neagresivnu vodu
PUMPA MEC-D  KARAKTERISTIKE  MEC-D  PUMPE
MEC_D  MEC_D-tabela
 PUMPA P   KARAKTERISTIKE  P  PUMPE

 serija_P_r

 serija_P-tabela