• Vrhunske potapajuce električne pumpe za prečišćavanje otpadnih voda I vode
  • Dizajnirane su da izdrže galvansku koroziju zahvaljujući DEFENDER® pasivirajućem sistemu
  • Sistem EASI-CHECK demontaže omogućava njihovo lako servisiranje
  • Inovativna tehnička rešenja osiguravaju vrhunsku efikasnost i performanse sa najvećom pouzdanošću
  • Posebno dizajnirane za pumpanje vode iz stambenih zgrada I drenažnih sistema u postrojenja za odvodnjavanje otpadnih voda ili postrojenja za prečišćavanje vode, stanova, kampova, hotela, uslužnih oblasti, supermarketa, farmi, prehrambene industrije
 MODEL  KC+  PUMPE KARAKTERISTIKE  KC+  PUMPE
 K+DN150  K+DN150E4S---tabela
 MODEL  E4XP  PUMPE KARAKTERISTIKE  E4XP  PUMPE
 e4xp  E4S - E24S-tabela