• Hidraulička efikasnost i bešumni rad čini ove pumpe idealne za civilnu upotrebu
  • Sa izuzetno čvrstim i pouzdanim dizajnom konstrukcije, oni obezbeđuju veliku fleksibilnost u primeni
  • Tehničke karakteristike i široki spektar varijanti čine ovu seriju idealno za pumpanje usluga u sektorima vodosnabdevanja, industrije, privatnog i konzorcijuma za navodnjavanje i protivpožarnih sistema, i u sistemima klimatizacije.
  • Za čiste vode i neagresivne tečnosti.
 MODEL  HVX  PUMPE  KARAKTERISTIKE  HVX  PUMPE
 HVX_HV  HVX_HV-tabela
 MODEL  P  PUMPE KARAKTERISTIKE  P  PUMPE
 serija_P_r  serija_P-tabela